Home Trouwdag Hoe rode loper paaltjes het succes van je evenement bepalen

Hoe rode loper paaltjes het succes van je evenement bepalen

by Redactie

Een evenement wordt georganiseerd omdat het van belang is dat de aandacht van veel mensen tegelijkertijd wordt getrokken voor het onderwerp waarvoor het evenement plaats vindt. Het liefste haalt een evenement de pers, maar ook in de directe omgeving van het evenement is het van belang dat omstanders het idee krijgen dat er iets ‘ongebruikelijks’ of ‘heel speciaals’ aan de gang is. Daarom wordt niet alleen in de publiciteit aan het evenement vooraf, zo veel mogelijk ruchtbaarheid gegeven. Ook aan de ‘uitstraling’ van het evenement wordt veel aandacht besteed. Ook uit de fotopublicaties achteraf, moet het velen duidelijk worden dat het onderwerp waar het evenement omheen georganiseerd was, belangwekkend genoeg was om mensen aan te trekken.

Aankleding van het evenement

De aanwezigheid van VIP’s kan het belang van een evenement onderschrijven. Om dat echter ook publiek te kunnen maken, is de aankleding daarom heen zeer belangrijk. Om een voorbeeld te noemen: tijdens de laatste AIDS-conferentie in de RAI in Amsterdam (2018) waren belangrijke ‘public officials’ aanwezig, zoals Prince Harry van Engeland en voormalig president van de Verenigde Staten Bill Clinton. Vele mensen, die helemaal niet op deze conferentie zijn geweest, wisten hiervan. Deze personen zijn echter ook weer niet zo belangrijk dat iedereen op de hoogte is van alle evenementen waar zij naartoe gaan. Bij sommige evenementen zijn deze zogenoemde ‘public officials’ aanwezig, zonder dat de pers er ook maar een beetje aandacht aan besteedt. De agenda van deze mensen worden echter alleen maar gevuld met belangwekkende evenementen. Waarin zit hem dan het verschil? Niet in het onderwerp van het evenement, maar wel aan de ruchtbaarheid die aan het evenement wordt gegeven. Een deel daarvan heeft te maken met de aankleding van het evenement: wanneer de aankleding formele kenmerken in zich draagt, die mensen doen vermoeden dat er iets ‘belangrijks en officieels’ gaande, wordt er meer aandacht aan geschonken.

Kenmerken van belangrijke evenementen

De rode loper

Een essentieel uiterlijk kenmerk van een belangrijk evenement, is het idee dat zeer belangrijke mensen tijd in hun drukke agenda hebben vrij gemaakt voor een bezoek, wat een officiele en veilige ontvangst noodzakelijk maakt. Een officiele ontvangst bij een evenement wordt wereldwijd vormgegeven door een rode loper. Dit wordt ook door de hele wereld als zodanig herkend, ongeacht cultuur. Of het nu om filmpremieres gaat, de Oscaruitreikingen, staatsbezoeken of de foto van het nieuwe kabinet op het bordes van het paleis van de koning.

Rode loper-paaltjes

Belangrijker dan de rode loper zelf, zijn de rode loper paaltjes. Deze markeren namelijk een gereserveerd gebied waarin alleen de belangrijke genodigden van een evenement naar binnen kunnen komen. Het geeft de indruk dat dit blijkbaar ‘nodig’ is voor de veiligheid, omdat de mensen die er komen zo belangrijk zijn.

Rode loper paaltjes zijn niet duur om in te huren, maar kunnen bijdragen aan de positieve beeldvorming omtrent jouw evenement. Zelfs als je geen VIP voor je evenement hebt kunnen scoren. Een kleine investering; veel winst.

Bron: in-liner.be

You may also like