Home Overige De scheiding aanvragen, wat zijn uw mogelijkheden?

De scheiding aanvragen, wat zijn uw mogelijkheden?

by Redactie

De scheiding aanvragen, het is iets wat niemand graag doet. Toch is het in bepaalde gevallen onvermijdelijk. Bijzonder veel mensen hebben het gevoel helemaal vastgeroest te zijn in hun relatie. Dit zorgt ervoor dat ze zich niet meer goed in hun vel voelen met alle gevolgen van dien. Omdat een dergelijke situatie laten aanslepen uiteindelijk uw leven zeer negatief kan beïnvloeden wordt er door steeds meer mensen op een zeker ogenblik voor gekozen om de scheiding aan te vragen. De manier waarop dit gebeurt kan in de praktijk aanzienlijke verschillen vertonen. Zo is het mogelijk dat er voor de scheiding een beroep wordt gedaan op de diensten van een advocaat, maar kan er ook een scheidingsmediator worden ingeschakeld.

Waarom de scheiding aanvragen?

De scheiding aanvragen kan het gevolg zijn van één of meerdere gebeurtenissen die ervoor hebben gezorgd dat u zich niet langer goed in uw vel voelt bij uw partner. Deze gebeurtenissen kunnen sterk uiteenlopend zijn. Misschien heeft uw partner u bijvoorbeeld wel bedrogen of misschien is de liefde wel gewoon over. Het gebeurt zeker niet zelden dat de scheiding niet meer eenzijdig wordt aangevraagd, maar beide partners het er samen over eens zijn dat een breuk de beste keuze is. In het laatste geval zorgt dit ervoor dat de scheiding in de praktijk het eenvoudigst en bovendien ook het snelst kan verlopen. In dit geval hoeft er immers doorgaans geen advocaat bij betrokken te worden, maar kan de scheiding gewoon onderling worden geregeld. Een scheidingsmediator kan daarbij helpen.

De scheiding regelen met een scheidingsmediator

Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven kan de scheiding aanvragen op verschillende manieren gebeuren. Eigenlijk wordt het in de praktijk sterk aangeraden om indien mogelijk gebruik te maken van de diensten van een scheidingsmediator. Dit omwille van verschillende redenen. De scheiding aanvragen met een mediator zorgt ervoor dat jullie allebei kunnen rekenen op de voordelen zoals deze hieronder staan aangegeven:

  1. De kosten van de scheiding kunnen sterk binnen de perken worden gehouden;
  2. Het emotionele proces van de scheiding wordt heel wat eenvoudiger gemaakt;
  3. Er komt snel duidelijkheid voor het verloop van de scheiding;
  4. Er kan een onderling akkoord worden bekomen voor de kinderen (indien van toepassing);

Bovenstaande voordelen maken meteen duidelijk dat de scheiding aanvragen met behulp van een mediator eigenlijk in het voordeel van allebei de partners is. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat de scheiding op deze manier kunnen regelen de goodwill vereist van beide (ex) partners. Is dat niet het geval? Dan zal de mediator jullie wellicht niet kunnen helpen en zal de zaak alsnog beslist moeten worden voor de rechtbank.

Hoeveel kost de scheiding aanvragen?

Misschien wel de belangrijkste vraag die veel mensen zich stellen heeft te maken met de kosten die verbonden zijn aan het aanvragen van de echtscheiding. Deze kosten worden bepaald door tal van verschillende factoren. In het bijzonder de manier waarop de echtscheiding kan worden voltrokken oefent hier echter een zeer grote invloed op uit. Kan de scheiding volledig gebeuren met een scheidingsmediator? Dan zult u kunnen vaststellen dat de kosten voor de scheiding zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden. Kies bijvoorbeeld voor ondersteuning van Dé Scheidingsmediator om uw scheiding zo snel mogelijk af te kunnen ronden.

You may also like